Reglement

Reglement

Reglement

De laddercompetitie is een spelvorm waarbij spelers in laddervorm zijn opgesteld en het de bedoeling is om vanuit jouw laag naar boven te geraken totdat de top bereikt is. Dit kan men bewerkstelligen door een speler uit één van de 5 lagen boven zijn of haar eigen laag uit te dagen voor een wedstrijd. Wint de lager gerangschikte speler, dan wisselen de twee spelers van positie, wint de hoger gerangschikte speler, dan gebeurt er niets. Staat een speler eenmaal aan de top, dan kan hij of zij niemand meer uitdagen, maar uiteraard nog wel uitgedaagd worden.

1. Iedereen mag zich op elk moment inschrijven voor de laddercompetitie

1.1. Na de eerste inschrijving worden de deelnemers geplaatst gebaseerd op actuele rating (bij de dames wordt de actuele rating +1,0000 gehanteerd). Bij na-inschrijving kan men op rating geplaatst op de positie waarop men zou staan aan het begin van de competitie

1.2. Indien een speler na inschrijving, direct in de top 6 terecht zou komen, wordt deze automatisch op plek 7 geplaatst, zodat er minimaal 2 wedstrijden moeten worden gewonnen om bovenaan de ladder te komen

2. Een speler mag elke speler in de 5 rijen boven zijn eigen rij uitdagen voor een wedstrijd

3. De uitdager stelt ons vervolgens via e-mail (toernooientoer@veracket.nl) of Whatsapp op de hoogte van deze uitdaging,  zodat wij het kunnen aangeven op de website en/of Facebook

4. Een uitdaging mag niet worden geweigerd

4.1. Indien een speler twee keer achter elkaar is uitgedaagd, mag men twee weken lang een daarop volgende uitdaging wel weigeren, totdat men zelf iemand heeft uitgedaagd

4.1.1. Dit geldt natuurlijk niet voor de speler die bovenaan de ladder staat

5. De wedstrijd moet binnen een periode van twee weken worden afgewerkt

5.1 Wanneer je iemand uitdaagt een week voor, of tijdens de eerste week van de kerstvakantie, hebben de spelers een week extra de tijd om de wedstrijd af te werken

6. Wint de lager gerangschikte speler, dan wisselen de twee spelers van positie, wint de hoger gerangschikte speler, dan gebeurt er niets

7. Als de uitgedaagde speler niet of te weinig beschikbaar is voor een wedstrijd binnen de periode van twee weken na de uitdaging, vindt er een walk-over plaats en worden de spelers ook omgewisseld

7.1. Een walk-over is ook van toepassing bij het niet komen opdagen van één van beide spelers op de afgesproken tijd

8. Als beide spelers wel naar redelijkheid beschikbaar zijn, maar het is alsnog niet mogelijk een speelmoment te vinden, gebeurt er niets en zal men een andere persoon uit moeten dagen

9. De partijen bedragen ongeveer een uur, inclusief inspelen, in verband met de reserveringstijden die door het Sportcentrum worden opgelegd

9.1. Indien beide spelers van te voren een langere speelperiode overeenkomen wordt dit natuurlijk ook geaccepteerd

10. Derhalve wordt er gespeeld met het doortellen van games i.p.v. het behalen van sets

10.1 Als zowel uitdager als tegenstander het ermee eens zijn, kan er in sets gespeeld worden i.p.v. games

11. De uitdager is verantwoordelijk voor het reserveren van een baan en het aanwezig zijn van voldoende kwalitatief goede tennisballen

12. De winnaar is verantwoordelijk voor het insturen van de uitslag

13. Nadat een uitdaging is afgewerkt mag de speler die deze is aangegaan tot zeven dagen na het doorsturen van de uitslag geen nieuwe uitdaging starten, om andere spelers een kans te geven deze persoon uit te dagen

14. Als je een blessure krijgt, geef dit dan aan bij iemand van de TT-cie. Je kan dan tijdelijk niet worden uitgedaagd, totdat je blessure weer voorbij is. Dit wordt ook aangegeven op de ladder met een rolstoel naast je naam

14.1 Indien degene die bovenaan de ladder staat een blessure krijgt, wordt deze teruggezet op plek 2 als deze blessure langer dan 2 weken duurt. In de laatste 4 weken van de ladder, wordt de nummer 1 gelijk teruggezet naar plek 2

15. Dit jaar is er een rangsysteem toegevoegd aan de ladder. Bij elk potje dat je wint, ga je 1 rang omhoog. Als iemand verliest, blijft zijn/haar rang hetzelfde. Dit is ook terug te zien op de ladder in de vorm van een icoontje naast je naam. Dit zijn de rangen:

 • 0 gewonnen wedstrijden: Noo-Noo
 • 1 gewonnen wedstrijd: Po
 • 2 gewonnen wedstrijden: Lala
 • 3 gewonnen wedstrijden: Dispy
 • 4 gewonnen wedstrijden: Tinky Winky
 • 5 gewonnen wedstrijden: Zonnetje
 • 6 gewonnen wedstrijden: Oppertubbie

15. De speler die na de laatste speelronde bovenaan de ladder is geëindigd, is de winnaar! Gefeliciteerd!

16. Er worden prijzen uitgedeeld voor de volgende prestaties:

 • De winnaar van de ladder
 • De speler die het grootste aantal posities is gestegen tijdens de competitie
 • De speler die het grootste aantal posities is gedaald tijdens de competitie, hierin worden walkovers niet meegenomen
 • De speler die het grootste aantal wedstrijden heeft gespeeld
 • Het behalen van de rang ‘oppertubbie’

16. In alle gevallen is de beslissing van de TT-cie bindend